W i t a j c i e    w    N o w y m    R o k u  ! ! !   J a k    t e n   c z a s   l e c i  -  j u z    m a r z e c    2 0 0 3 !    Z a   w i e l e   s i e   u   n a s   n i e   z m i e n i l o,   s t a r a m y   s i e   u c z y c   j e z y k a,   a   c o   j e s z c z e    z a    n o w i n y   u   n a s    t o   s a m i    t u    z n a j d z i e c i e   w   o s t a t n i c h   r e l a c j a c h !   S e r d e c z n e    d z i e k i   z a    w s z e l ki e    w p i s y   d o   n a s z e j    k s i e g i    g o s c i !
  

STRONA  WERBISTÓW PRZEBYWAJĄCYCH  NA  KURSIE JĘZYKA  FRANCUSKIEGO  W REGII  TOGO/BENIN

Maison du Verbe Divin

LOME - KEGUE, B. P. 4399

TOGO   (Afryka Zach.)  

  (00228)  226 85 94

e-mail:                    

togo_lome@poczta.onet.pl 

Zobacz ksiege gosci

Dopisz sie do ksiegi

stroje10002a.jpg (34858 octets)

gallusvd@yahoo.fr

 

 

 

stroje0001a.jpg (34531 octets)

marek_svd@yahoo.fr

 

 

 

stroje0010a.jpg (36334 octets)

kamelowy@yahoo.fr

 

 

 

 

 

J a k b y    c o s           n i e    g r a l o ,    p i s z c i e          d o    K o l ka    ( c a m e l a ) .          O t o    a d r e s :    k a m e l o w y @ y       a h o o . f r      S e r de c z n e           p o d z i e k o w a n i a    d l a    o. M i       r k a ,    k t ó r y    u d o s t e p n i l          n a m    m i e j s c a    n a          s w e j    s t r o n i e !    N i e c h          z y j a    p r e z e s i !